แต่อาจทำให้เกิดความสับสนกับเด็กที่ไม่คุ้นเคยกับธรรมเนียม