รูปแบบถูกอาบด้วยสีแดงสีที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง