แต่ก็ยังคงอยู่บนขอบของที่นั่งในระหว่างการโทรภัยพิบัติในวันหยุดสู่ระดับโลก