ในอิหร่านโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขถูกจับในวันที่ 20 พ.ค