ในปี พ. ศ. 2548 อิสราเอลได้ถอนกองทหารและผู้ตั้งถิ่นฐาน