วาจาและการเขียนเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนทุกคน