นี่เป็นสัญญาณยุคใหม่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุของอเมริกา