เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันเกิดของศาสดาหมัดแห่งเอธิโอเปีย